0 (262) 751 07 75

Sfero Döküm

Sfero Döküm Nedir?

Sfero döküm, demir döküm teknolojilerinin bir türüdür ve genellikle pik dökümden farklı özelliklere sahip olan nodüler dökme demir olarak bilinir. Sfero döküm, karbonun grafit nodülleri şeklinde dağılmış olduğu bir dökme demir türüdür. Bu yapı, sfero dökümü, pik dökümden daha sünek ve dayanıklı hale getirir.

Sfero Dökümün Özellikleri

Sfero dökümün sahip olduğu belirgin özellikler, onu pik dökümden ayırır ve belirli uygulamalarda daha tercih edilir kılar:

 1. Yüksek Sünek ve Dayanıklılık: Sfero döküm, pik dökümden farklı olarak yüksek süneklik ve dayanıklılık gösterir. Bu özellik, malzemenin darbeye ve gerilime karşı daha dirençli olmasını sağlar.
 2. Düşük Kırılganlık: Sfero döküm, pik dökümden daha az kırılgandır. Bu, özellikle mekanik yüklerin yüksek olduğu uygulamalarda büyük bir avantaj sağlar.
 3. İyi İşlenebilirlik: Sfero döküm, işlenebilirlik açısından pik döküme benzer ve kolayca şekil verilebilir.
 4. Yüksek Çekme Mukavemeti: Sfero dökümün çekme mukavemeti pik dökümden daha yüksektir. Bu, malzemenin çekme kuvvetlerine karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

Sfero Dökümün Kullanım Alanları

Sfero döküm, özellikleri nedeniyle birçok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılır. İşte sfero dökümün bazı yaygın kullanım alanları:

 • Otomotiv Endüstrisi: Krank milleri, akslar, süspansiyon parçaları ve fren sistemleri gibi otomotiv bileşenlerinde sfero döküm tercih edilir.
 • Makine İmalatı: Ağır makine parçaları, pompa gövdeleri ve kompresör parçalarında sfero döküm kullanılır.
 • Boru ve Bağlantı Elemanları: Yüksek basınca dayanıklı borular ve bağlantı elemanları sfero dökümden yapılır.
 • İnşaat ve Altyapı: Kanalizasyon kapakları, ızgaralar ve boru hatlarında sfero döküm tercih edilir.

Sfero Döküm Üretim Süreci

Sfero döküm üretimi, belirli adımlardan oluşur ve bu adımlar pik döküm üretimi ile benzerlikler gösterir, ancak bazı farklılıklara da sahiptir:

 1. Ergitme: Demir, yüksek fırınlarda eritilir ve karbon, silisyum gibi alaşım elementleri eklenir.
 2. Modifikasyon: Eritilmiş metale magnezyum eklenir. Bu, karbonun grafit nodülleri şeklinde ayrışmasını sağlar.
 3. Döküm: Modifiye edilmiş metal, önceden hazırlanmış kalıplara dökülür.
 4. Soğutma ve Katılaşma: Dökülen metal, kalıplarda soğuyarak katılaşır. Bu süreçte grafit, nodüler yapıda oluşur.
 5. Talaşlı İşleme: Katılaşmış sfero döküm parçaları, istenen hassasiyette ve şekillerde işlenir.
 6. Son İşlemler: Döküm parçaları, yüzey kalitesini artırmak ve gereksinimleri karşılamak amacıyla ısıl işlem, yüzey temizleme ve kaplama gibi işlemlerden geçirilir.

Sfero Döküm ve Pik Döküm Karşılaştırması

Pik döküm ve sfero döküm, farklı özelliklere sahip iki döküm türüdür ve her ikisi de farklı avantajlar sunar:

 • Pik Döküm: Yüksek karbon içeriği ve kolay işlenebilirliği ile bilinir. Korozyon direnci yüksektir, ancak kırılganlık ve düşük çekme mukavemeti dezavantajları vardır.
 • Sfero Döküm: Yüksek süneklik, dayanıklılık ve çekme mukavemeti ile öne çıkar. Düşük kırılganlık ve iyi işlenebilirlik sunar, ancak üretim maliyetleri pik döküme göre daha yüksek olabilir.

Sonuç

Sfero döküm, sahip olduğu üstün mekanik özellikler ve dayanıklılık nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada tercih edilen bir döküm türüdür. Pik döküm ile karşılaştırıldığında, belirli avantajları ve kullanım alanları ile öne çıkar. Her iki döküm türü de, belirli uygulamaların gereksinimlerine göre dikkatlice seçilmelidir.